August 31, 2017

Makna sila ke tiga dalam Kehidupan

Makna sila ke tiga dalam Kehidupan A� A�A�A�A� Sila Ketiga a�?Persatuan Indonesiaa�? Sila ke -3 ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia […]
August 31, 2017

Makna SIla Ke Lima Dalam Kehidupan

Makna SIla Ke Lima Dalam Kehidupan Sila Kelima a�?Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesiaa�? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat […]
August 31, 2017

Makna Sila Ke Empat Dalam Kehidupan

Makna Sila Ke Empat Dalam Kehidupan A� A�A�A�A� Sila Keempat a�?Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilana�? Sila ke-empat ini merupakan penjelmaan dalam dasar […]
August 31, 2017

Makna Penerapan sila kedua dalam kehidupan

A� Makna Penerapan sila kedua dalam kehidupan Sila Kedua a�?Kemanusiaan Yang Adil dan Beradaba�? Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang […]